Wolna kultura – Lawrence Lessig

Prawa autorskie a kreatywność.

Wolna kultura (ang. „Free Culture”) – publikacja autorstwa amerykańskiego profesora prawa Lawrence’a Lessiga, omawiająca zagadnienia praw autorskich i ich ograniczający wpływ na kreatywność. W książce przytoczonych jest wiele argumentów na rzecz rozwoju ruchu wolnej kultury.

Fragment publikacji:
„Zdaniem Lessiga pierwsze lata debaty o cyberprzestrzeni przypominały do złudzenia problemy posocjalistycznej transformacji. Oto bowiem nagle powstała wirtualna, ale angażująca jak najbardziej realne emocje i pieniądze przestrzeń społeczna, pozbawiona stabilnych regulacji normatywnych, słowem pozbawiona konstytucji.

Lessig, opierając się na swych doświadczeniach z krajów pokomunistycznych wiedział, że cyberprzestrzeń pozostawiona samej sobie, lub inaczej, wystawiona na nieskrępowaną specyficznymi regulacjami grę sił rynkowych i konkurencji ekonomicznej, stanie się przestrzenią podobnych patologii, jak społeczeństwa Europy Wschodniej.

Tam gdzie nie ma konstytucji, rozumianej nie tyle jako ustawa zasadnicza, lecz w sensie brytyjskim – jako zestaw zarówno spisanych, ale i zwyczajowych reguł postępowania zaczyna rządzić mafia, czyli ten, kto jest w stanie narzucić swoje reguły.”

Książka jest dostępna na licencji. CC BY-NC-SA 3.0 PL. 

Więcej informacji na Pirackim Forum.